Užitečné informace

Jak se mohu zapojit do územního plánování?

Do územního plánování mohu vstoupit jako občan, vlastník (obecně pozemku, nemovitosti), zástupce veřejnosti, trochu šířeji prostřednictvím spolku.

Obecně lze říci, že se k územním plánům kraje, města, obce a k regulačním plánům podávají připomínky a námitky, přičemž každá má jinou právní váhu.

Připomínky
jsou pro úředníky nezávazné. Úředníci je musí pouze „zohlednit“, a to v praxi bohužel znamená pouze formální vypořádání podnětů tak, aby co nejméně překážely jiným záměrům.

Námitky
jsou pro úředníky závazné. Úředníci o nich musí rozhodnout, tj. vypracovat písemné rozhodnutí. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat odůvodnění.

 

Kdo je zástupce veřejnosti?

Zástupcem veřejnosti může být fyzická osoba (např. občan města/obce/kraje, vlastník pozemku) nebo právnická (např. spolek) osoba, která je zmocněná minimálním počtem (podpisů) občanů.

Zástupce veřejnosti má o něco silnější právní postavení než samotní občané, protože je zapotřebí, aby jej zvolilo více obyvatel, kteří mají na konkrétní věc podobný názor.

Zástupce veřejnosti nemusí být pouze jeden, naopak, může jich být více. Každý může podat jednu nebo více různých námitek (které by měly mít vztah k původní věcně shodné připomínce). Zástupce veřejnosti může uplatnit více než jednu námitku zároveň. Každý občan může zmocnit více zástupců.

Pokud se občané rozhodnou zástupce veřejnosti zmocnit, neznamená to, že by nemohli sami podávat připomínky nebo dotčení vlastníci námitky.

Zástupce veřejnosti zmocňují svým podpisem pouze občané, kteří mohou být daným záměrem relativně nejvíce dotčeni, a kteří mají trvalé bydliště v dotčené obci/dotčeném kraji.

Věcně shodná připomínka a zvolení zástupce veřejnosti

Jedná se o dokument, který obsahuje mj. text vlastní připomínky, uvedení fyzické osoby, která se stane zvoleným zástupcem veřejnosti a podpisový arch.

 

Pro území naší městské části jsou z územně plánovacího hlediska závazné následující dokumenty

Politika územního rozvoje České republiky

Doprava silnicni PUR 1

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

zur-jmk-2016

 

 

 

 

 

 

  • Metodika pro zajištění komunikace s veřejností v průběhu tvorby Zásad

Územní plán města Brna

 

 

Celostátní sčítání dopravy (ŘSD 2010)

 

Přednášky k pořizování územních plánů obcí

  • Co má územní plán obsahovat obsahovat – info: seminář pořádaný Jihomoravským krajem dne 25. 3. 3014, přednášející Ing. Sklenák (zaměstnanec MMR – ředitel Odboru územního plánování); přednášky jsou doplněny vlastními poznámkami (červeně), které sděloval přednášející nad rámec prezentace, a které jsou určeny pořizovatelům a projektantům územních plánů

 

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *