Územní plán města Brna (nový, připravovaný)

Povinností obce je podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem 1.ledna 2007, pořízení a vydání územního plánu. Obcí je v případě naší městské části myšleno město Brno, které se také stará o přípravu nového Územního plánu města Brna. Naše městská část se může do pořízení nového územního plánu zapojit prostřednistvím Rady a Zastupitelstva MČ. Do doby než bude pořízen nový Územní plán města Brna je platný stávající Územní plán města Brna, přičem i tento prochází fázemi aktualizace.

Připravovaný Územní plán města Brna můžete prohlížet na následujících odkazech:
Připravovaný ÚPmB
2.1. Hlavní výkres konceptu ÚPmB

Činnost občanů a zástupců veřejnosti, aneb co se děje s vašimi podpisy?

V březnu 2011 jste, jakožto občané města Brna, podepisovali dokument, který nesl název Věcně shodná připomínka a zvolení zástupce veřejnosti. Tímto dokumentem jste zmocnili své 4 zástupce veřejnosti – Lenku Hersheyovou a Hanu Kašpaříkovou, Miroslava Dorazila a Aleše Hepnara, kteří mohli následně podat Námitku zástupce veřejnosti ke konceptu Územního plánu města Brna. Všechny tyto si můžete pročíst v následujících odkazech, nebo také v záložce Námitky zástupců veřejnosti.

Věcně shodná připomínka a zvolení zástupce veřejnosti ke konceptu ÚPmB: průmyslové zónyNámitka zástupce veřejnosti ke konceptu ÚPmB: průmyslové zónyPříloha k námitce; za zástupce veřejnosti zvoleni: L. Hersheyová, M. Dorazil a H. Kašpaříková

Věcně shodná připomínka a zvolení zástupce veřejnosti ke konceptu ÚPmB: mj. obchvat; Námitka zástupce veřejnosti ke konceptu ÚPmB: obchvatPříloha k námitce: obchvat; za zástupce veřejnosti zvolen: A. Hepnar

Věcně shodná připomínka a zvolení zástupce veřejnosti ke konceptu ÚPmB: výstavbaNámitka zástupce veřejnosti ke konceptu ÚPmB: výstavba; za zástupce veřejnosti zvolena: H. Kašpaříková

Rozdíl mezi připomínkou a námitkou je veliký. Námitka zástupce veřejnosti má větší právní váhu, nežli připomínka občana. Avšak i ty jsou velice důležité z hlediska zapojení veřejnosti do územního plánování, a to zejm. informováním úředníků a politiků o tom, že občané mají zájem o místo, kde žijí.

Vyjádření dotčených orgánů, okolních obcí a Jihomoravského kraje ke konceptu ÚPmB

Kolegové z o.s. Brnění si podali žádost o informace na OÚPR, aby jim poskytli stanoviska dotčených orgánů, okolních obcí a JMK ke konceptu Územního plánu města Brna, ke kterému jsme podávali i my námitky k průmyslovým zónám. Jak pochodili a jaká jsou stanoviska si můžete přečíst na jejich webových stránkách, kde Vyjádření dotčených orgánů, okolních obcí a Jihomoravského kraje zveřejnili.

Harmonogram veřejného projednání konceptu ÚPmB

Rada města Brna na R5/149 schůzi dne 15. 6. 2010 schválila harmonogram veřejného projednání konceptu nového Územního plánu města Brna. Dne 2. 3. 2011 schválila na schůzi R6/013 Rada města Brna upravený návrh harmonogramu ÚPmB, který si můžete stáhnout zde: Upravený harmonogram veřejného projednání konceptu ÚPmB ze dne 2. 3. 2011. Došlo k poskytnutí více prostoru pro vyjádření městských částí ke konceptu ÚPmB. Opět však dochází ke změně harmonogramu. Dne 5. 3. 2012 schválilo Zastupitelstvo města Brna (Z6/013) další úpravu harmonogramu veřejného projednání konceptu ÚPmB.

Upravený harmonogram veřejného projednání konceptu ÚPmB, 5. 3. 2012:

Rok 2010

 • listopad 2010 – vystavení konceptu, zahájení informační kampaně
 • listopad až prosinec 2010 – konání besed, kulatých stolů s odborným výkladem

Rok 2011

 • leden 2011 –  pokračování informační kampaně, besed, kulatých stolů s výkladem; seznámení orgánů MČ a okolních obcí
 • únor 2011 – veřejné projednání dle stanoveného zákona
 • březen 2011 – předání stanovisek, připomínek a námitek MČ jako podklad pro vyjádření MČ
 • březen až květen 2011 – zpracování výsledků projednání, zahájení dohodovacích jednání s dotčenými orgány
 • červen 2011 – vyjádření městských částí
 • červenec až srpen 2011  – vyhodnocení vyjádření městských částí
 • září až říjen 2011 – vypracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB – výběr výsledné varianty

Rok 2012

 • leden až duben 2012 – dohodovací jednání s dotčenými orgány, vypracování návrhu pokynů pro zpracování územního plánu
 • květen až září 2012 – dosažení dohody s dotčenými orgány, dopracování návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu dle výsledků jednání s dotčenými orgány
 • říjen až prosinec 2012 – projednání návrhu pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB v samosprávných orgánech města

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *