Územní plán města Brna (aktualizace) ZRUŠENÁ!

Dne 23.1.2015 byla rozsudkem Krajského soudu v Brně sp. zn. 67 A  15/2014 zrušena změna Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ vydaná opatřením obecné povahy č. 3/2014 statutárního města Brna.

Děkujeme, že jste se do procesu pořízení zapojili!

Práce na aktualizaci Územního plánu města Brna se staly nadřazenými nad pořízením nového územního plánu. Naše sdružení se opět plánuje do procesu zapojit. Na této stránce proto naleznete souhrnné aktuální informace. Pořízení územního plánu se řídí stavebním zákonem.

Harmonogram:

  • 2. 1. 2014 oznámení o veřejném projednání Veřejnou vyjhláškou
  • 4. 2. 2014 proběhne od 17.00 hod. veřejné projední (sál Zastupitelstva města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno)
  • do 11. 2. 20014 včetně je možné uplatnit připomínky a námitky (na adrese Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno)
  • následuje zapracování připomínek a schválení aktualizace zastupiteli města Brna dne 20. 6. 2014
  • opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace územního plánu bylo vyvěšena dne 30. 7. 2014 a je účinnoá od 15. 8. 2014. Po tomto termínu bude možné podat žaloby.

Soubory ke stažení: Upravený návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“

Námitky zástupců veřejnosti:

Letáky, které jsme k akci vydali:

LetakLetak podekovani

Ve spolupráci s NESEHNUTÍm a Žít Brno jsme 28. 1. 2014 uspořádali debatu pro občany ještě před tím, než proběhlo veřejné projednání pořádané magistrátem města Brna, které je dané zákonem. Přinášíme Vám report prostřednictvím fotografií a prezentace.

Fotografie z veřejného projednání můžete shlédnout v naší galerii. Pokud jste se veřejného projednání územního plánu nemohli zúčastnit, naleznete v galerii odkazy na videa.1614169_393151307495327_1863831640_o

 

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *