Mapa finančních toků

V mapě finančních toků naleznete finanční pohyby za jednotlivé akce týkající se naší městské části – například pořízení studií, a výstavby záměrů, které slouží veřejnému zájmu (např. školy, hřiště, oprava komunikací apod.).

Mapa je členěna do tří záložek:

  • toky financí městské části Tuřany
  • toky financí města Brna
  • toky financí Jihomoravského kraje, ČR

Dále pro přehlednost rozlišujeme náklady  a výnosy. Tyto jsou rozlišeny barevně – červené jsou investované finance, zelené jsou příjmy. Ještě upozorňujeme, že ne ke všem zakázkám máme podklady. Některé částky bereme z návrhu rozpočtového opatření městské části, které je schalované zastupiteli, a je tedy závazné. A to pro to, že k nim nemáme vyptané faktury a smlouvy.

Prosím, berte na vědomí, že mapa neobsahuje veškeré finanční toky. Vybíráme pouze z našeho hlediska zajímavější toky, či pohyby financí, které si vyptáme. Městská část totiž smlouvy a faktury na internetu nezobrazuje. Stejně tak město Brno, ani Jihomoravský kraj.

K některým zakázkám si můžete stáhnout smlouvy a faktury následující tabulce.

Zakázka Zpracovatel
Smlouva, faktura hradí
Rok 2012
Územní studie „Agro Tuřany“ UAD Studio (Hladík) smlouva, 222.000,00 MMB
Regulační plán „V Aleji, k.ú. Holásky“ UAD Studio (Hladík) smlouva, dodatek 1, 576.000,00 Kč, dodatek 3
641.300,00 Kč
MMB
Územní studie „Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany“ UAD Studio (Hladík) smlouva, dodatek 1, 684 000,00
dodatek 2
687.900,00 Kč 
MMB

Comments

comments

1 komentář u Mapa finančních toků

  1. Pingback: Jak vypadá regulační plán na lokalitu Vinohrad? Ptali jsme se na magistrátu. | Čisté Tuřany, občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *