Tiskové prohlášení: Záměr výstavby Amazonu ve Slatině stažen. Hejtman Hašek nabídl Amazonu pozemek, na kterém se nebude moct stavět.

20. 3. 2014 Brno-Tuřany – Oznámení záměru výstavby logistického centra Amazon nesoucího název „CTPark Brno, Objekt G1“ byl v dnešních ranních hodinách stažen[1]. Společnost CTP Invest tímto dala najevo, že Amazon již nemá zájem na Černovické terase postavit distribuční centrum.

Po úterním nesouhlasu zastupitelů prodat společnosti CTP pozemky, přišel hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s nabídkou nového pozemku. Velice rychle poté, co zpráva proběhla médii, se občanskému sdružení Čisté Tuřany ozvali nespokojení občané Tuřan s tipem na pozemek, o který by se mohlo jednat. Je jím parcela č. 2269/1 v katastrálním území Tuřan. Na první pohled se vše zdá být průchozí. Velká parcela umístěná v dostupnosti letiště, bez potřeby vybudovávat sjezd z dálnice a snad i soulad s územním plánem. Na co však zastupitelé zapomněli, je samotné letiště a jeho ochranná pásma.

V průběhu dne, kdy byly odvysílány další reportáže o nabídce hejtmana vybudovat Amazon v Tuřanech nepřestal jednatelce zvonit telefon. Většinou to byli občané, kteří se chtěli informovat, jaký má sdružení názor na nabídku kraje a na reálnost výstavby logistického centra v městské části. Tuřany jsou totiž již z dřívějška známy svým postojem k budování průmyslových zón. Podle zrušených Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje[2] a připravovaného nového územního plánu města Brna[3] měly být průmyslovými zónami pohlceny. Zvedla se však obrovská občanská vlna nevole a během několika málo dní byla zalarmovaná celá městská část, která si zvolila zástupce veřejnosti. Tato akce dala právě vzniknout občanskému sdružení Čisté Tuřany. Lze tedy předpokládat, že i nyní nebudou občané Tuřan souhlasit.

Problematiku územního plánování zmiňuje sdružení záměrně. V ní se totiž skrývá prapůvod možného budoucího problému, kvůli kterému by se na nabídnutém pozemku logistické centrum nesmělo postavit. „Poslední dva dny se mě lidé ptají a vyžadují po mne odpovědi na výstavbu Amazonu v Tuřanech. Je těžké si rychle udělat názor, když nemáte prostudované všechny podklady. Proto jsem hned večer poslala do kanceláře hejtmana žádost o informaci, v níž žádáme potvrzení parcelního čísla a sdělení, kdo má na pozemek předkupní právo a z katastru nemovitostí taktéž vyplývá, že je vázán věcnými břemeny,“ uvedla Hana Kašpaříková, jednatelka sdružení s tím, že odpověď by měla dorazit do 14 dní.

V čem však tkví největší problém? „Na pozemku se v budoucnu nebude moct stavět. Každé letiště má totiž ochranná pásma a před rokem Úřad pro civilní letectví ČR navrhnul nová. Pozemek se tak celou svojí plochou nachází v nově navrženém ochranném pásmu zájmového území letiště, ve kterém je zakázáno stavět,“ sdělila Kašpaříková s tím, že se problematikou ochranných pásem brněnského letiště zabývá z osobních důvodů a má k němu nastudovány všechny předpisy a speciální zákony, které stanovují, co se v kterém pásmu smí či nesmí postavit. „Domnívám se, že vedení kraje si tuto informaci zapomnělo zjistit, v územním plánu v grafické části totiž ochranné pásmo letiště není patrné. A pokud budete chtít příklad, co je v tomto ochranném pásmu zakázáno, cituji ze speciálního předpisu, jsou to například trvalé stavby (budovy, zdi, ploty,…) s výjimkou staveb sloužících leteckému provozu, vysazování stromů, keřů, hloubení a snižování území a mnoho dalšího,“ doplnila Kašpaříková. Zřejmě je toto důvodem, proč je v katastru nemovitostí k pozemku uvedeno předkupní právo.

Kontakt:
Hana Kašpaříková
jednatelka sdružení Čisté Tuřany, občanské sdružení
cisteturany@email.cz

 

Doplňující informace: Jen pro vysvětlení bychom rádi doplnili informaci o pořizování nových ochranných pásem letiště. V době, kdy město Brno začalo pořizovat nový Územní plán města Brna (připomínkoval se v roce 2011), upozornila Rada Jihomoravského kraje, že v něm nejsou zapracována všechna ochranná pásma[4] a sdělila městu Brnu, že společnost LETIŠTĚ BRNO, a.s. zajistí u Úřadu pro civilní letectví ČR vydání nových, a to formou opatření obecné povahy, a že město Brno musí k těmto přihlédnout. Stávající ochranná pásma jsou totiž z roku 1968, nejsou však v grafické, ale pouze strojové podobě a jednatelka sdružení je v případě zájmu poskytne. Před rokem tak Úřad pro civilní letectví vydal tzv. návrh opatření obecné povahy na zřízení ochranných pásem letiště Brno-Tuřany. K tomuto však byla podána námitka, která nebyla do současnosti vypořádána. Nová ochranná pásma letiště tak ještě nevstoupila v platnost. Jednatelka sdružení se v minulých dnech dotazovala Úřadu pro civilní letectví, zda existuje harmonogram, kdy budou nová ochranná pásma vydána, dne 19. 3. 2014 jí bylo odpovězeno, že harmonogram prací k této veřejné vyhlášce Úřad pro civilní letectví nevede. Nelze tak jednoznačně konstatovat, kdy budou vyhlášena.

Pro orientaci zveřejňujeme výkres navrhovaných ochranných pásem letiště.

Situace pohybových ploch se zákazem stavět (žlutá a zelená čára).

118370607_0_Pr-1_Pohybove_Plochy_150DPI


[1] http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1114, stav: ukončeno z jiných důvodů

[2] http://up.kr-jihomoravsky.cz/webcz/zurjmk.asp

[3] http://gis.brno.cz/tms/konceptup_a/#c=-593059%252C-1167260&z=3&l=upk_02_1_r&p=&

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Průmyslová zóna se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Tiskové prohlášení: Záměr výstavby Amazonu ve Slatině stažen. Hejtman Hašek nabídl Amazonu pozemek, na kterém se nebude moct stavět.

  1. Pingback: Záměr výstavby Amazonu musí být posouzen, včetně zpracování nulové varianty | Čisté Tuřany, občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *