Tiskové prohlášení: Záměr o výstavbě logistického centra Amazon byl nově oznámen, mezitím se však staví

IMG_071413. 2. 2014 Brno – Čisté Tuřany, občanské sdružení zaslalo v pondělí na Úřad městské části Brno-Černovice žádost o informaci, na základě jakého povolení probíhají v lokalitě, kde má stát Amazon, terénní a stavební práce, když Odbor výstavby a územního plánování vydal „Potvrzení o neexistenci stavby“, ze kterého lze usoudit, že práce byly dokončeny. Současně s tímto vyzvalo úřad, aby v rámci státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu dohlédl na zastavení terénních úprav a dalších prací, pokud nejsou řádně povoleny[1].

Dne 30. 1. 2014 vyvěsil Jihomoravský kraj nové Oznámení záměru[2]. Původní oznámení[3] společnost CTP stáhla pro údajné zapracování připomínek a vedlejším účinkem bylo vyloučení sdružení Čisté Tuřany jako opomenutého účastníka z řízení[4]. „Nelze jednoznačně prokázat, zda to byl záměr, ale dle postupu a jednání úředníků se domníváme, že je to velice pravděpodobné“ uvedla Hana Kašpaříková, jednatelka sdružení Čisté Tuřany. Jednou ze zapracovaných připomínek je připomínka společnosti IMOS[5], která staví v této lokalitě byty Slatina – Zelené město[6]. Společnost CTP připomínce vyhověla, Amazon bude od bytů oddělen 6 m betonovou zdí. Na městskou část Brno-Tuřany se v oznámení záměru opět zapomnělo, nebo je uvedeno, že se jí záměr nedotkne a pokud ano, tak jen osobní automobilovou dopravou. „Z oznámení záměru například můžete vyčíst, že předpokládaná frekvence nákladních vozidel bude čítat cca 140 nákladních vozidel za 24 hodin, což je 3-4 příjezdy a 3-4 odjezdy nákladních vozidel. V době vánočních svátků pak máme počítat s 360 nákladními vozidly (10 příjezdů, 10 odjezdů). K tomu máme připočíst předpokládanou hodnotu 2000 osobních vozidel za 24 hodin.“ dodala Hana Kašpaříková s tím, že podrobnější rozdělení dopravy si občané mohou nastudovat právě v oznámení záměru a mohou k tomu prostřednictvím sdružení podat své připomínky.

Celkově procesy spojené s výstavbou Amazonu probíhají poměrně rychle. Například rozhodnutí o odstranění původního letiště nabylo právní moci hned druhý den poté, co bylo vydáno[7]. V procesech spatřuje sdružení Čisté Tuřany více pochybení, většinou jsou však zaviněná úředníky, a proto sdružení uvažuje o žalobě. „Problémy se snažíme neřešit jen od stolu podáváním podnětů, aktivity v lokalitě sledujeme napřímo.“ dodala Kašpaříková s tím, že v dopise od regionálního ředitele CTP Tomáše Budaře je uvedeno: „My v CTP jsme velmi opatrní při přípravě a realizaci našich projektů a vždy bude v našem zájmu zajišťovat, aby jakákoli nová výstavba přispěla ke kvalitě již stávajícího průmyslového parku. Rovněž samozřejmě neseme odpovědnost vůči našim stávajícím klientům a vždy jsme respektovali a budeme respektovat platnou legislativu České republiky. …“[8]

V pátek budou jednat[9] brněnští zastupitelé o podepsání nájemní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistic, spol. s r.o. Jednatelé občanského sdružení mají v plánu se na mimořádné zastupitelstvo dostavit taktéž.

Kontakt:

Ing. Hana Kašpaříková
jednatelka Čisté Tuřany, občanské sdružení
email: cisteturany@email.cz

Tomáš Budař
Regionální ředitel CTP Invest, spol. s r.o.
email: tomas.budar@ctp.eu
tel. 724 357 803

 


[2] Oznámení záměru „CTPark Brno, Objekt G1“

[3] Oznámení záměru „Objekt G1, CTPark Brno III“

[4] Rozhodnutí k odvolání ve věci odstranění stavby a kácení dřevin

[5] Vyjádření společnosti IMOS development, a.s.

[7] Rozhodnutí o odstranění stavby

[8] Dopis od Regionálního ředitele CTP pana Budaře

[9] Mimořádné zasedání zastupitelstva 14. 2. 2014

Fotografie pořízené v průběhu ledna a února 2014

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Průmyslová zóna se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *