Využití pozemků v lokalitě U potoka

Územní studie Využití pozemků v lokalitě Tuřany – Holásky, U potoka Dům s pečovatelskou službou (zpracovatel ATELIER ERA – sdružení architektů, 4/2006)

Citujeme ze studie: Hlavním úkolem předkládané práce bylo zpracování urbanistických a dalších podkladů na možné využití městských pozemků v lokalitě Tuřany – Holásky, U potoka na katastrálním území Holásky.

Šlo zejména o zpracování:
• Komplexních podkladů k plánovanému komunikačnímu napojení lokality, včetně stanovení parametrů plánované komunikace, zákresu majetkových vztahů, zpracování informativního rozpočtu a základních podkladů pro zadání dokumentace pro územní řízení na výstavbu této komunikace, případně pro zpracování TEZ
• Návrhu možné zástavby nově navrhované lokality bydlení, u které se počítá s výstavbou formou domů s pečovatelskou službou
• Ideové studie DPS, se stanovením možných typů zástavby a stanovením rámcových kapacit
• Návrhu využití území, jako podkladu pro v současnosti projednávanou změnu Územního plánu města Brna

Celá studie je poměrně obsáhlá, proto jsem vložili na naše stránky jen části zpráva, bilance a výkresy. Součástí jsou také vizualizace a fotogtafie.

ZPRÁVA: Využití pozemků v lokalitě Tuřany – Holásky, U potoka (330 kB)

BILANCE: Bilance Dům s pečovatelskou službou – varianta A1 (19 kB), Bilance Dům s pečovatelskou službou – varianta A2 (19 kB), obrázky 02_A1_DSP1 a 02_A2_DSP1

02_A1_DPS1 Dům s pečovatelskou službou - variana A1

02_A1_DPS1 Dům s pečovatelskou službou - variana A2

VÝKRESY: v01 Lokalizace ve městě Brně (440 kB), v02 Širší vztahy – Územní plán města Brna (560 kB), v03 Stávající využití území, základní urbanistická informace (560 kB), v04 Fotodokumentace (25,6 MB)v06 Situace – návrh – varianta A1 (315 kB), v05 Vlastnické vztahy (430 kB), v06 Situace – návrh – varianta A1 (315 kB), v06a Situace – návrh – varianta A1 (2,3 MB), v07 v01 Situace – návrh – varianta A2 (315 kB), v07a Situace – návrh – varianta A2 (2,4 MB), v08 Situace – návrh – varianta B (330 kB), v08a Situace – návrh – varianta B (2,9 MB), v09 Vymezení veřejných dopravních ploch – varianta A1 (360 kB), v10 Vymezení veřejných dopravních ploch – varianta A2 (360 kB), v11 TI – odkanalizování, zásobení vodou – varianta A1 (290 kB), v12 TI – odkanalizování, zásobení vodou – varianta A2 (290 kB), v13 TI – zásobení el. energií, plynem – varianta A1 (275 kB), v14 TI – zásobení el. energií, plynem – varianta A2 (270 kB), v15 Návrh změny územního plánu města Brna (230 kB), v16 Ideový návrh půdorysů objektů – dům s pečovatelskou službou (3,7 MB), v17 Ideový návrh půdorysů objektů – městský bytový dům (4,6 MB), v18 Ideový návrh půdorysů objektů – řadové rodinné domy (2,7 MB), v19 Vizualizace – varianta A2 – DPS a bytové domy (8,5 MB), v20 Vizualizace – varianta A1 – DPS a bytové domy (8,2 MB)

Vizualizace domů s pečovatelskou službou a bytových domů

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *