Tuřany – hydrogeologický průzkum

Tuřany – hydrogeologický průzkum (zpracovatel GEOtest Brno, objednatel Brněnské komunikace, a.s., 7/2007)

Hydrogeologický průzkum byl zadán s cílem zpracování posudku možnosti vsakování dešťových vod pro dokumentaci „Komunikační obchvat Tuřan“ ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí. Zájmová oblast se nachází v k. ú. Tuřany východně od stávající zástavby.

Tuřany – hydrogeologický průzkum

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *