Studie Rozbor zastavitelnosti krajiny

Studie Rozbor zastavitelnosti krajiny (zpracovatel Ing. P. Kučera – provozovna Ekologická Dílna Brno, zadavatel MMB, OÚPR, 12/2004)

Studie byla pořízena pro více k. ú. spadajících pod město Brno. Na webu zveřejňujeme pouze ty dokumenty, které se týkají naší MČ. K čemu slouží tato studie? Rozbor zastavitelnosti krajiny by měl stanovit kvantitativní a kvalitativní kritéria pro využití území, zohledňující principy ochrany zemědělské půdy, hydrologického režimu území, ochrany krajinného rázu, ochrany přírodních hodnot krajiny (ÚSES, VKP) a ochrany prostupnosti území.

ZPRÁVA: Rozbor zastavitelnosti krajiny (1 MB)

KRYCÍ LISTY: 2IvanHo Krycí list Brněnské Ivanovice a Holásky (26 kB), 3DvoTur Krycí list Dvorska a Tuřany (26 kB)

VÝKRESY BR. IVANOVICE a HOLÁSKY: V2.1 Využití území a struktura krajinných prvků (970 kB), V2.2 Výškové a pohledové dominanty území (990 kB), V2.3 Ekologická zonace území (560 kB), V2.4 Limitující faktory stavebního rozvoje (690 kB)

VÝKRESY DVORSKA a TUŘANY: V3.1 Využití území a struktura krajinných prvků (635 kB), V3.2 Výškové a pohledové dominanty území (460 kB), V3.3 Ekologická zonace území (330 kB), V3.4 Limitující faktory stavebního rozvoje (370 kB)

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *