Studie Rozbor zastavitelnosti krajiny

Studie Rozbor zastavitelnosti krajiny (zpracovatel Ing. P. Kučera – provozovna Ekologická Dílna Brno, zadavatel MMB, OÚPR, 12/2004)

Studie byla pořízena pro více k. ú. spadajících pod město Brno. Na webu zveřejňujeme pouze ty dokumenty, které se týkají naší MČ. K čemu slouží tato studie? Rozbor zastavitelnosti krajiny by měl stanovit kvantitativní a kvalitativní kritéria pro využití území, zohledňující principy ochrany zemědělské půdy, hydrologického režimu území, ochrany krajinného rázu, ochrany přírodních hodnot krajiny (ÚSES, VKP) a ochrany prostupnosti území.

ZPRÁVA: Rozbor zastavitelnosti krajiny (1 MB)

KRYCÍ LISTY: 2IvanHo Krycí list Brněnské Ivanovice a Holásky (26 kB), 3DvoTur Krycí list Dvorska a Tuřany (26 kB)

VÝKRESY BR. IVANOVICE a HOLÁSKY: V2.1 Využití území a struktura krajinných prvků (970 kB), V2.2 Výškové a pohledové dominanty území (990 kB), V2.3 Ekologická zonace území (560 kB), V2.4 Limitující faktory stavebního rozvoje (690 kB)

VÝKRESY DVORSKA a TUŘANY: V3.1 Využití území a struktura krajinných prvků (635 kB), V3.2 Výškové a pohledové dominanty území (460 kB), V3.3 Ekologická zonace území (330 kB), V3.4 Limitující faktory stavebního rozvoje (370 kB)

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *