Studie pro Holásky

Studie pro Holásky, dům s pečovatelskou službou, mateřská škola a rodinné bydlení (zpracovatel P. P. Architects, s.r.o., 6/2016)

Návrh zástavby vychází z urbanismu navazujících ulic a charakteru zde převažujícího rodinného bydlení.
Soubor rodinného bydlení při komunikaci Výmlatiště je pojednán jako různě na sebe vzájemně navazující řadové domy o dvou až třech nadzemních podlažích, výjimečně s lokálně ustupujícím třetím podlažím. Jejich kubický vzhled s plochými střechami je cíleně narušován odlišnými odskoky od uliční čáry, aby nevznikal mohutnou hmotou nebubřelý monoblok či jinak ve svém měřítku nevhodný stavební soubor.

Dům s pečovatelskou službuo je navržen v podobném duchu jako soubor rodinného bydlení. V centrální části – na nároží – je situována prostorná a prosklená multifunkční hala s možností pronájmu pro soukromé účely a společenské akce, jak pro obyvatele domu, tak pro obyvatele Holásek. Zároveň může sloužit jako místo střetávání a společenských akcí. Ve vnitrobloku čili dvoře se nachází poloprovátní odpočinková zahrada pro všechny obyvatele domu s celkovou plochou cca 2.000 m2.

Na dům s pečovatelskou službou navazuje jednopodlažní mateřská škola se dvěma třídami a zázemím. Na mateřskou školu navazuje zahrada o ploše cca 2.500 m2.

Všechny zahrady budou navrženy uživatelsky příjemně s dostatečnou výsadbou zeleně, jež částečně nahradí stávající stromy, které rostou v místech budoucích staveb. Nicméně snahou záměru je zachování stávající vzrostlé zeleně v maximální možné míře.

Celkově se v návrhu jedná o soubor staveb, který ve svém měřítku a výrazu různorodisti by mohl nenásilně a postupně zaplnit území určené k výstavbě, aniž by vznikaly zde pro Holásky nezvyklé bytovky či rozsáhlé monobloky.

Studie pro Holásky (formát .pdf, textová i výkresová část)

Vizializace

Comments

comments