Přírodně rekreační areál Chrlice – Holásky

Urbanistická studie „Přírodně rekreační areál Chrlice – Holásky“ (zpracovatel ATELIER ERA, objednatel SMBrno, 4/2007)

Studie obsahuje textovou část Přírodně rekreační areál Chrlice Holásky – textová zpráva (905 kB) obsahující tabulky bilancí využití území a dále grafickou část:

Varianta A:
1A Hlavní výkres – Návrh funkčního využití území (3,3 MB)
2A Návrh řešení dopravy (2,8 MB)
3A Principy řešení technické infrastruktury (3,3 MB)

Varianta B:
1B Hlavní výkres – Návrh funkčního využití území (3,4 MB)
2B Návrh řešení dopravy (2,9 MB)
3B Principy řešení technické infrastruktury (3,3 MB)

Varianta C:
1C Hlavní výkres – Návrh funkčního využití území (3,35 MB)
2C Návrh řešení dopravy (2,9 MB)
3C Principy řešení technické infrastruktury (3,3 MB)

Společné výkresy:
4 Schéma veřejně prospěšných staveb pro jednotlivé varianty (1,4 MB)
5 Širší dopravní vazby (2,6 MB)
6 Širší vztahy (1,8 MB)
7 Změny ÚPmB v lokalitách, které nejsou dotčeny variantností řešení (1,1 MB)
8 Návrh prostorového uspořádání – varianta A, B, C (111 MB, poskytneme na vyžádání)
9 Detajl průchodu komunikace v severní části území (1 MB)

A Vlastnické vztahy (1,5 MB)
B Využití území dle údajů katastru nemovitostí (1,4 MB)
C Hluková mapa z pozemní dopravy pro území Statutárního města Brna (5,4 MB)
D Problematika záplavového území (1 MB)
E Územní plán města Brna (3,2 MB)
F Využití území (1,8 MB)
G Problémový výkres (99 MB, poskytneme na vyžádání)

Hluková mapa Holásky - Chrlice

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *