Obytný soubor Holásecká jezera/Oponentní posudek

Urbanistická studie Obytný soubor Holásecká jezera (zpracovatel Atelier KO&SA, zadavatel KOMFORT, a.s., 3/2008)

Na základě žádosti o informace podané na MMB odbor územního plánování a rozvoje zveřejňujeme podklady, které nám byly zaslány.

Příloha 1 k žádosti investora o navýšení IPP (1,2 MB)

Příloha 2 k žádosti investora o navýšení IPP (1,4 MB)

Výkresy Obytného souboru Holásecká jezera zpracovaný Atelierem KO&SA 16. 3. 2008, Urbanistická studie V8c. Index podlažní plochy navýšen z 0,5 na 0,7.

Na základě další žádosti o informaci podané na MMB byly poskytnuty další části této studie.

Obytný soubor Holásecká jezera, urbanistická studie, 9/2007 (textová část, 2,3 MB)

Obytný soubor Holásecká jezera, urbanistická studie – V8b (grafická část, 4. 11. 2008)

FOTO_A_V8b

FOTO_B_V8b

Oponentní posudek k výše uvedené urbanistické studii Posouzení intenzity využití území, MČ Brno-Tuřany, lokalita V Aleji, k.ú. Holásky (zpracoval Ing. arch. Jan Mužík, zadavatel MMB, OÚPR, 11/2010)

Oponentní posudek si nechal zpracovat Odbor územního plánování a rozvoje MMB. Citujeme závěr tohoto posudku: Navýšení IPP na hodnotu 0,7 provedené v roce 2009 OÚPR MMB IPP nemůžu podpořit. Doporučuji vrátit se k původní hodnotě IPP 0,5. Původně nastavený IPP v hodnotě 0,5 byl, podle mého názoru nastaven přesně.
Zástavba bytovými domy se do prostředí utvářeného rodinnou zástavbou předměstského charakteru na styku s příměstskou krajinou a přírodní památkou, prostě nehodí. Rozhodně se v organismu města Brna najdou pro výstavbu bytových domů vhodnější místa.

Posouzení intenzity využití území, vč. příloh (19,2 MB)

Comments

comments

1 komentář u Obytný soubor Holásecká jezera/Oponentní posudek

  1. Pingback: “Námitka se zamítá,” zní z Magistrátu města Brna k aktualizaci územního plánu | Čisté Tuřany, občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *