Studie

Územní studie slouží jako podklad pro územní plánování. Právně jsou zakotveny ve stavebním zákoně. Zadavatelem může být v podstatě kdokoli, občan může taktéž požadovat po své obci, aby byla územní studie zpracována, avšak obec může žádat náklady na její zpracování.

Několik takových studií týkajících se MČ Brno-Tuřany Vám zde nabízíme k prohlédnutí. Většinu z nich jsme získali prostřednictvím podaných žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

MČ Brno-Tuřany

Studie Rozbor zastavitelnosti krajiny

Údaje o srážkových úhrnech a počtu srážkových dní v oblasti letiště Brno – Tuřany a jeho blízkém okolí

Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice

Holásky

Urbanistická studie Obytný soubor Holásecká jezera

Oponentní posudek k Urbanistické studii Obytný soubor Holásecká jezera

Urbanistická studie Přírodně rekreační areál Chrlice – Holásky

Územní studie Využití pozemků v lokalitě Tuřany – Holásky, U potoka Dům s pečovatelskou službou

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *