Střípky ze zářijového zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 5. 9. 2013 se konalo zasedání Zastupitelstva MČ. Přinášíme Vám ve zkratce nejzajímavější témata.

  • 9. 8. 2013 se sešel starosta Jakubec s ing. Pospíšilem ohledně průmyslové výstavby v okolí letiště
  • pro opravu střechy mateřské školy U Lípy Svobody je pořizována projektová dokumentace za cenu bez mála půl milionu korun, na což poukázal opoziční zastupitel, pan Dorazil, který sdělil i srovnání této zakázky s ostatními. Nozor si udělejte sami.
  • obnovení autobusové linky č. 63 – zastupitelstvo MČ nesouhlasí s nabídkou na obnovení autobusové linky č. 63 z důvodu její finanční náročnosti (21. návrh = 4 961 175 Kč, 2. návrh = 3 488 487 Kč). Občané vznášeli podněty na vedení městské části, ať proběhne debata s občany s náměstkem Kotzianem a navrhovali další možnosti řešení.
  • výstavba nové tělocvičny na ul. Malínská – zastupitelstvo souhlasilo se zvětšením původního návrhu tělocvičny z 16×24 m na 24×44 m a s kofinancováním projektu ve výši 50 % z rozpočtu MČ Brno-Tuřany. Opoziční zastupitelé vyslovili nedůvěru k tomu, že v podkladech chybí jakékoliv dokumentu vztahující se k tělocvičně.
  • Rada městské doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu ve Dvorskách v zahradách u dráhy. Se stanoviskem Rady se však naše sdružení neztotožňovalo, proto jsme vznesli dotaz na zastupitele, zda jsou občané se záměrem budoucí výstavby srozuměni a jaké je jejich stanovisko? Zastupitel Kopecký odpověděl, že občané informováni nejsou a že komunikace v místě nesplňuje šířkové parametry důležité pro bezproblémovou dostupnost k novostavbám. Na základě těchto informací jsme vznesli protinávrh, aby zastupitelstvo se záměrem nesouhlasilo. Zastupitelstvo náš návrh přijalo.

  • Zobrazit místo Výstavba na větší mapě

  • Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku společnosti E.ON za účelem vybudování kostkové trafostanice na pozemku p.č. 2358 v k.ú. Holásky (ostrůvek ve smyčce ul. U Potoka)
  • Diskutovanou částí byly také Listy. Vznesli jsme požadavek, aby vedení radnice rozpustila redakční komisi, ve které sedí radní a zastupitel, a aby vydávání periodika převzalo samo zastupitelstvo a zřídilo redakční radu, která se bude skládat ze zastupitelů a veřejnosti, nikoliv však radních a z redakce složené z odborníků, studentů, dobrovolníků apod. Vznesli jsme dotaz, ve kterém zákoně, či jednacím řádu je zakotveno to, že Rada odsouhlasuje znění Listů. Požadovali jsme tedy nápravu a písemné vyrozumění.

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Holásky, zasedání ZMČ, Zpravodaj Listy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *