Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k Amazonu? Souhlasné.

20. 1. 2015 – Dne 19. 1. 2015 zveřejnil Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovisko záměru umístění logistického centra Amazon na Černovickou terasu. Je souhlasné, avšak investor musí splnit určité podmínky.

Po veřejném projednání umístění logistického centra Amazon konaného 18. 12. 2014 jsme s ohledem na to, že v posudku byl uveden návrh na vydání kladného stanoviska, krajskému úřadu ještě zaslali krátké vyjádření k posudku EIA, které lze shrnout do následujících odrážek:

  • požadujeme opravu dokumentace EIA – uvedení MČ Brno-Tuřany v kapitole Výčet dotčených územně samosprávných celků, s ohledem na to, že nám na veřejném projednání bylo výslovně sděleno z úst úřednice krajského úřadu, že považují naši městkou část za dotčenou,
  • požadujeme do stanoviska KrÚ JMK zahrnout do fáze přípravy a výstavby zahájení prací na výstavbě obchvatu Tuřan. Požadujeme, aby ještě před zahájením provozu záměru byly vykoupeny pozemky pod plánovaným obchvatem Tuřan,
  • realizaci výstavby objektu G1 rovněž požadujeme podmínit přímým napojením Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa na dálnici D1,
  • požadujeme, aby oznamovatel záměru zajistil preferenci využívání městské hromadné dopravy nad osobními automobily,
  • požadujeme, aby veškeré výsledky (měření, kontroly) byly oznamovatelem proaktivně zveřejňovány,
  • vzhledem k shora uvedenému se domníváme, že k záměru není možné vydat kladné stanovisko a záměr realizovat, a to zejména s ohledem na stávající překračování limitů hluku a znečištění ovzduší a s ohledem na nerealizovatelný sjezd z dálnice D1, nerealizovaný obchvat Tuřan, které by dopomohly odlehčit zatíženému území.

Celé třístránkové vyjádření si můžete stáhnout zde.

Vypořádání našich námitek naleznete na straně 25 až 27 posudku. Některé naše připomínky byly ještě zapracovány. Celý posudek je ke stažení zde.

Níže naleznete pouze 2 výřezy souhlasného stanoviska. Podmínek je celkem 72!

00 01Připravujeme pro vás zhodnocení celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Vězte, že zapojení veřejnosti bylo důležitým prvkem, který nastavil jistá pravidla, právně vymahatelná.

Co se bude dít dál?

S ohledem na to, že společnost CTPark nezastavila proces EIA a celý proces dotáhla až do vydání kladného stanoviska, dá se usuzovat, že již proběhlo opětovné kontaktování zástupců Amazonu, že se podařilo jednu část projektu úspěšně dokončit.

Po procesu EIA nastávají další správní řízení – územní řízení a stavební povolení, ve kterých plánujeme být účastníky řízení.

V pátek 23. 1. 2015 pak proběhne soudní líčení,  ve kterém by se mělo rozhodnout o Aktualizaci Územního plánu města Brna, na jejíž žalobu jste mnohdy také přispívali. Čekáme na toto rozhodnutí soudu, poté jsme připraveni zažalovat i změnu Územního plánu města Brna na Černovické terase, která umožňuje výstavbu logistického centra.

V závěru nám dovolte poděkovat vám – ať už za to, že jste se vyjadřovali, podpořili nás finančně, nebo sdílíte naše příspěvky a šíříte tak povědomí o této kauze.

 

 

 

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Průmyslová zóna se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *