Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci k obchvatu Tuřan

17. 5. 2016 – Zastupitelstvo města Brna dnes schválilo Rámcovou dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci investice „Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa“.

Původní rámcová dohoda uzavřená mezi městem Brnem a Jihomoravským kraje pozbyla účinnosti dne 1. 1. 2014. Naší snahou bylo podnítit nové sepsání rámcové dohody, kde bude další stranou přibranou k jednání naše městská část.

Jen pro dovysvětlení uvádíme, že komunikace II/380, tedy obchvat Tuřan a současně stávající komunikace na Sokolnické a Hanácké je komunikací ve správě Jihomoravského kraje, neboť má nadmístní význam. Ze stejného důvodu bude také obchvat patřit kraji. Nicméně sjezdy k němu a další drobné stavby potřebné k obchvatu nemají nadmístní význam, proto budou ve správě města Brna. Jedná se tedy o stavbu, na které musí spolupracovat jak město, tak kraj a z toho důvodu bylo vhodné uzavřít rámcovou dohodu.

Podkladem pro novou Rámcovou dohodu tak byla původní rámcová dohoda, kterou si můžete stáhnout zde: Rámcová dohoda do roku 2013

Co obsahuje nová rámcová dohoda?

  • nově je v dohodě zastoupena i městská část Brno-Tuřany
  • strany v podobě Jihomoravského kraje, města Brna a městské části deklarují připravenost ke spolupráci na výstavbě obchvatu Tuřan
  • obecně: dojde k aktualizaci stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů a bude aktualizována projektová dokumentace
  • je potřeba zahájit majetkoprávní přípravu stavby, tj. výkupy pozemků. Výkup pozemků by nově měla mít na starosti městská část společně s Brněnskými komunikacemi. K tomuto je třeba vydat ještě pověření ze strany města Brna.
  • zajištění správních rozhodnutí vedoucích k povolení stavby, zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby a samotná realizace stavby.
  • aj.

Po schválení Rámcové dohody Zastupitelstvem města Brna a Jihomoravským krajem dojde k podpisu rámcové dohody.

Co se týče majetkoprávního vypořádání. Nejprve budu ze strany města zpracovány znalecké posudky, které budou sloužit jako podklad pro jednání s vlastníky nemovitostí. V průběhu výkupu pozemků však mohou probíhat práce na podrobnější projektové dokumentaci a případné dolaďování problémů – ochranná pásma letiště apod.

Rámcová dohoda je tedy novým začátkem postupu prací na realizaci obchvatu Tuřan.

 Online mapa obchvatu – letecká mapa. (Zdroj: Online mapa obchvatu)

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *