Zeleň

V naší městské části se nachází více, či méně kvalitní zeleň. V souladu se zákonem máme právo býti účastníky řízení a hájit právo na kvalitní zeleň v naší obci. Zde najdete některé podněty od občanů či správní řízení týkající se zeleni, ve kterých jsme byli účastníci.

V roce 2013 jsme se kvůli Amazonu začali věnovat i kácení dřevin v městské části Brno-Černovice a následně jsme, kvůli bytové výstavbě v lokalitě Ovčírny-Žlíbky začali řešit kácení dřevin i v městské části Brno-Chrlice.

Rok 2015

Topoly na ulici Vinohradská v Černovicích

Rok 2014

Topol na Kaštanové před MANAGem

Keřový porost na Vítězné

Rok 2013

Topol na Hanácké

Jírovce na Tuřanském náměstí

Lípa na Tuřanském náměstí

Důvody ke kácení: nedovolený zásah do kořenového systému lípy (viz fotografie z projektové dokumentace)

Postup řízení: ČiT se přihlásili jako účastníci řízení a byli nahlédnout do spisu. Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo stanoveno na 20. 6. 2013, kde jsme podali vyjádření, ve kterém jsme upozornili na nesprávnost postupu úřadu městské části a současně podali podnět k řízení o pokutě, která mohla dosáhnout dle zákona až do výše 1 000 000 Kč. Následně úřad městské části vydal rozhodnutí o povolení pokácení dřeviny, ve kterých stanovil podmínky. Podali jsme k rozhodnutí odvolání s žádostí o zrušení. Magistrát města rozhodnutí zrušil a řízení zastavil se závěrem: Žádost o povolení ke kácení podala společnost Skanska, která není vlastníkem pozemku, ani nájemcem. Rozhodnutí o povolení pokácení dřeviny tak bylo vydáno neoprávněné osobě, a proto je od počátku neplatné.

Ze znaleckého posudku vyplývá, že by měla být dřevina pokácena, protože byla vyhodnocena jako statisticky labilní (tahová zkouška prověřila pokles odolnosti proti vývratu pod nutnou minimální hranici 150 % a lze nadále počítat se zhoršováním stavu v důsledku infekce kořenů dřevokaznými houbami). Je tedy na vlastníkovi pozemků – městě Brně, kdy provede rizikové kácení.

 

Vybrané dokumenty ze spisu správního řízení

Úřad městské části následně na základě našeho podnětu zahájil správní řízení o udělení pokuty. Ta byla vyčíslena na 1.000,- Kč (viz fotografie).

Pozemky určené pro náhradní výsadbu

Podle § 9 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny musí každá obec vést přehled pozemků, které jsou vhodné pro osazování dřevinami, jako náhradní výsadba za pokácené stromy.

My jsme si je v rámci sdružení vyptali a promítli je do mapy. Pokud máte tip na to, kam vysadit dřeviny, napište nám jej. Rádi prověříme možnosti a úřadu městské části informaci předáme.


Zobrazit místo Pozemky pro náhradní výsadbu na větší mapě

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *