Holásky lokalita U potoka

Máme nepodložené informace o tom, že v historii došlo k domluvě mezi zastupiteli města Brna a společností Komfort, že soukromá společnost vykoupí pozemky ve vnitřní části lokality, a to z toho důvodu, že město na výkup pozemků nemělo finance a následně bylo údajně dohodnuto, že dojde ke směně pozemků tak, aby soukromá společnost disponovala s pozemky při komunikaci nově nazvané Výmlatiště (název schvalovali zastupitelé v únoru 2014).

Pro lokalitu U potoka byla v roce 2006 vyhotovena studie, která doposud nebyla konzultována s širokou veřejností. Nadto je studie vyhotovena ve více variantách, o kterých opětovně nerozhodovali nikým nevolení občané, ale magistrátní šiml.

Vizualizace domů s pečovatelskou službou a bytových domů

Vizualizace domů s pečovatelskou službou a bytových domů

V červnu 2012 dostali zastupitelé městské části za úkol projednat směnu pozemků v lokalitě U potoka v Holáskách (podklady pro zastupitele). V té době Rada městké části ve složení (Jakubec, Krátký, Dvořáček, Kopecký) nepřijala jasné stanovisko ke směně pozemků (bod č. 8). Rozhodnutí zastupitelstva bylo obdobné, viz výtah ze zápisu:

2012 06 21 ZMC zapis

 

Pozemky určené ke směně

Pozemky určené ke směně

S tímto stanoviskem se občané nemohli ztotožnit, a proto pan Chvátal z Holásek navrhnul na zářijovém zastupitelstvu opětovně směnu pozemků projednat. Bod byl sice na program zařazen, avšak usnesení opět nebylo přijato.

2012 09 Zapis z zastupitelstva

Letak Na říjnové zasedání zastupitelstva jsme vyzvali letákem občany, aby se dostavili na zasedání a sdělili zastupitelům svůj názor.

Na samotném zasedání zastupitelstva navrhla totožný bod také jednatelka Čistých Tuřan Hana Kašpaříková. Bod byl osvojen opoziční zastupitelkou paní Hrdlíkovou a následně projednán. Zastupitelstvo se usneslo, že směnu pozemků nepodpoří, a vydalo tak jasné stanovisko.

Zápis z projednání bodu:

2012 10 Zapis z zastupitelstva

2014_SMĚNA_POZEMKŮ

V září 2014 se má opětovně městká část vyjádřit ke směně pozemků. Směnu nejprve projednala Rada městské části (zápis zatím není k dispozici), která však se směnou pozemků souhlasila.

Zastupitelstvo tak dostává na stůl doporučující stanovisko Rady městské části.

 

My jsme opětovně pozvali občany na zasedání zastupitelstva roznesením letáků a připravili jsme pro vás mapu vlastnických vztahů v lokalitě U potoka.

Mapa je aktuání ke dni 11. 9. 2014, zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Mapa je aktuání ke dni 11. 9. 2014, zdroj: www.nahlizenidokn.cuzk.cz

 

 

Jen upozorňujeme, že došlo k rozparcelaci původních pozemků 2362/1 na 2362/1 a 2362/3 a pozemku 2362/2 na 2362/2 a 2362/4. Současně byl rozparcelován pozemek 2363 na 2363/1, 2363/2 a 2363/3 a konečně pozemek 2364 na 2364/1 a 2364/2. Zvýrazněná čísla žádá získat do svého vlastnictví soukromá společnost Komfort. Z geometrického plánu je zřejmé, že došlo k rozparcelaci pozemků pro to, aby na nich byly výstavěny další bytové domy. Přičemž existuje studie, která ve více variantách umožňuje výstavbu také domů s pečovatelskou službou. Opět se tedy jedná za zády občanů namíto toho, aby s nimi byly záležitosti prodiskutovány. Schválením směny pozemků tak společnost Komfort získá velmi lukrativní pozemky, které budou navíc zasíťovány z veřejného rozpočtu (ul. Výmlatiště získala stavební povolení na zasíťování).

0

Comments

comments

1 komentář u Holásky lokalita U potoka

  1. Pingback: Jak to je se směnou pozemků U potoka v Holáskách? | Čisté Tuřany, občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *