Holásecká jezera

V dubnu 2012 nám přišla pozvánka na účast na výrobních výborech pořádaných MMB k akci “Plán revitalizace Holáseckých jezer”. Pozvání jsme přijali a zúčastnili se 3 dosud proběhlých výrobních výborů:

Na podzim 2012 by měl být tento plán revitalizace hotový.

Trocha historie

V roce 2007 společnost Ing. Zlatušky A.KTI zpracovala za poměrně vysokou částku (údajně 2 mil. Kč?) projektovou dokumentaci “Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera”. Plánovaná revitalizace však byla velice nákladná a město Brno ji nemělo z čeho hradit. Navíc byly navržené úpravy, např. vybudování obtokového ramene, nerealizovatelné.

Projekt revitalizace A.KTI

V červenci 2010 vznikl při MMB Referát územního systému ekologické stability, který se ujal přípravy nové dokumentace – studie, jejíž zpracování se ujal ATELIER FONTES. Hned na prvním výrobním výboru se zjistilo, že se k celému území nikdo nehlásí – byť je vlastníkem pozemků Statutární město Brno – neví se, kdo je majitelem díla. Od pí. ing. Černé z Oddělení vodního hospodářství vzešlo, že by se dílo  mělo nejprve zlegalizovat, tj. prohlásit jako tzv. nalezené vodní dílo. Bylo přinejmenším s podivem, že se tímto zásadním problémem již nezabýval Ing. Zlatuška. Ještě podivnější však bylo, že na základě projektové dokumentace ing. Zlatušky bylo vydáno stavební povolení. V té době úředníkům zřejmě nevadilo, že nemají Holásecká jezera vlastníka.

Ze současnosti

V roce 2012 probíhá celková úprava projektu Ing. Zlatušky, kterou získal prostřednictvím výběrového řízení ATELIER FONTES ing. Havlíčka (za desetinovou cenu cca 200 tis.). Cílem je revitalizace, která bude rozdělena do dvou částí – a to investičních a neinvestičních.

V současné době se v území nachází dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu. U některých hrozí pád. Proto budou během podzimu 2012 (listopadu) probíhat kácecí práce. Ke kácení jsou také vytipovány dřeviny, které nejsou v územní původní. Mnoho dřevin bude v území využito pro další úpravy. (Neinvestiční část.)

Investiční akce jsou naplánovány do budoucna. Budou spočívat v úpravě propustků a dalších technických zařízení, ve vybudování litorálů (mělké příbřeží) a taktéž bude v malé míře manipulováno se sedimenty. S odtěžením sedimentů se v dohledné době (cca 30 let i dýl) nepočítá. Důvodů je více – prvním je vodohospodářského hledisko – území zvládne odvod stoleté vody. Z rybářského hlediska a z hlediska ochrany přírody sedimenty též nevadí. Neméně důležité je to, že těžbu, odvoz a skládkování sedimentů nikdo nezaplatí (pohybujeme se v milionových částkách), zejm. když k tomu není nakloněn žádný z výše uvedených důvodů.

Jak bude území vypadat

Ing. Florová navrhla území rozčlenit do třech zón. Toto členění vyplývá z požadavků ochrany přárody a zájmů rybářů a místních občanů.

Zonace území PP Holásecká jezera

Zóna rekreační bude určena obyvatelům a rybářům. V této bude vedena naučná stezka.

Zóna přírodně-rekreační bude určena jak lidem, tak přírodě. Pohyb v ní bude do jisté míry usměrněn. Pozitivem bude to, že tato zóna bude poskytovat zdroj informací o fungování člověka a přírody o jejich vzájemném působení.

Zóna přírodní bude sloužit výhradně přírodě a bude do ní zamezen vstup obyvatel a rybářů prostřednictvím přírodních materiálů.

Plán revitalizace Holáseckých jezer ke stažení.

Články k tématu:

Comments

comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>