Informace k ochranným pásmům letiště

Ve vztahu k naší tiskové zprávě ze dne 20. 3. 2014 bychom rádi doplnili ještě nějaké faktické údaje k ochranným pásmům letiště.

Dle předpisu L14 se pro letiště zřizují následující ochranná pásma (OP):

 • OP se zákazem staveb,
 • OP s výškovým omezením staveb,
 • OP proti nebezpečným a klamavým světlům,
 • OP se zákazem laserových zařízení,
 • OP s omezením staveb vzdušných vedení VN A VVN,
 • OP ornitologická.

Pro názornou představu vám poslouží následující mapka, z které vyplývá, že na pozemek nacházející se například v ochranném pásmu zájmového území platí také ochranné pásmo ornitologické. Logicky je tak vždy platný nejpřísnější limit, ke kterému se přidávají ty další.OPDne 31. 1. 2013 vyvěsila naše městká část veřejnou vyhlášku – Návrh opatření obecné povahy – Návrh ochranných pásem letiště Brno-Tuřany (příloha 1, příloha 2), ze kterých lze částečně vyčíst, co je možné v tom kterém ochranném pásmu realizovat. Základ tvoří samozřejmě limity uvedené v předpise L14.

V navrhovaném ochranném pásmu se zákazem staveb se nachází i pozemek parcelní číslo 2269/1 navržený hejtmanem Haškem jako vhodný pro výstavbu Amazonu, a to proto, že byl navržen do ochranného pásma zájmového území. To, že je pozemek také chráněn pásmem s výškovým omezením staveb však nerozporuje to, že se na něm v budoucnu nesmí stavět.

118370607_0_Pr-1_Pohybove_Plochy_150DPI

Nyní tedy blíže k ochranným pásmům se zákazem staveb. Budeme opět citovat z předpisu L14.

Ochranná pásma se zákazem staveb vymezují prosto letiště s ohledem na potřeby rozvoje letiště tzn. jeho další výstavby nebo dostavby. Ochranná pásma jsou tvořena:

 • ochranným pásmem provozních ploch (pozn. žlutá čára v mapě)
 • ochranným pásmem zájmového území (pozn. zelená částa v mapě, pozemek p.č.2269/1)

Ochranné pásmo provozních ploch se stanovuje ve tvaru obdélníka s podélnou osou totožnou s ranvejí (RWY) a celkové šířce minimálně … a délce přesahující oba konce výhledového pásu ranveje …
Ochranné pásmo zájmového území (tedy i pozemek p.č. 2269/1) se stanovuje jako plocha zahrnující pozemky letiště ležící mimo ochranné pásmo provozních ploch a jako plocha využitelná pro další výstavbu letiště, tzn., že se může jednat i o plochy mimo stávající prostor letiště.

V ochranném pásmu zájmového území platí zákaz realizace trvalých neleteckých staveb (přípustná je pouze realizace staveb dočasných, a to za předpokladu souhlasu provozovatele letiště a ÚCL). V tomto případě je provozovatelem společnost LETIŠTĚ BRNO, a.s.

OP 2V ochranném pásmu se zákazem staveb je zakázáno:

 1. trvale nebo dočasně zřizovat jakékoliv pozemní stavby (budovy, zdi, ploty, komíny, stožáry), vzdušná v edení VN nebo VVN, komunikace apod., s výjimkou staveb sloužících leteckému provozu,
 2. vysazovat stromy, keře nebo jiné výškové porosty,
 3. hloubit, zvyšovat nebo snižovat území tak, že by tím byůa narušena plynulost povrchu,
 4. trvale nebo dočasně umisťovat vozidla, hospodářské nebo stavební stroje nebo jiné předměty,
 5. konat jakoukoliv činnost, která by mohla ohrozit letecký provoz nebo funkci leteckých zařízení.

Pokud byl pozemek p.č. 2269/1 navržen do ochranného pásma zájmového území, platí pro něj tato pravidla. Proto je jakékoliv tvrzení o tom, že se tam nesmí umisťovat výškové budovy mylné. Na tomto pozemku se prostě nesmí umisťovat žádné záměry, které nejsou určeny pro letový provoz.

Jen pro zajímavost, další navržená ochranná pásma letiště si můžete prohlédnout na následujícím obrázku.

118370607_2_Pr-21_ORN_10T_Mapa_150dpi

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Průmyslová zóna se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *