Diskuse u kulatého stolu o novém krajském územním plánu

Pamatujete?

ClanekJsou to již 3 roky od doby, kdy jsme pořádali debatu s občany na téma krajský územní plán. Tenkrát jsme vás upozorňovali, že územní plánování je během na dlouhou trať. Nemýlili jsme se. V roce 2012 zrušil Nejvyšší správní soud Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to z důvodu neposouzení a nezohlednění synergických vlivů na území. V překladu kraj nezajímalo to, že k nám do území navrhuje záměry, ve kterých se nedá žít.

Dnes jsme opět na začátku, opět začneme řešit územní plán kraje. Územní plán, kvůli kterému jsme mimo jiné založili sdružení. Jen s malým rozdílem. Již nebudeme jednat s radním pro územní plánování na kraji Davidem Mackem (KDU-ČSL), ale s panem Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL).

Na dnešní den pozval pan Tesařík zástupce sdružení ke kulatému stolu. A nebudeme rýpat, že jsme byli v pozvánce opomenuti. Podstatné je to, že jsme se zúčastnili a dostali jsme prostor vyjádřit své názory.

Důležité je zmínit to, že se krajský územní plán pořizuje od nuly. Původně se totiž plánovala pouze aktualizace soudem zrušeného územního plánu. Jsme rádi, že kraj zahájil pořízení nového územního plánu diskusemi. Přesto budeme celý proces sledovat a hlídat to, jakým způsobem je navrhován rozvoj území v okolí Tuřan.

Nyní však přejděme k tomu, jaké vyjádření k prezentovaným podkladům a návrhům zaznělo z úst jednatelky našeho sdružení. Nejprve však shrneme představy kraje:

  • Z prezentace vyplynulo, že původně plánovaná Jihovýchodní tangenta již není uvažována. Je však navržena její varianta v podobě dvoupruhé komunikace, která nebude svedena do Šlapanic, ale až k Tvarožné.
Tangenta (čtyřproudá komunikace) uzavírající celé území městské části byla navržená v soudem zrušenných ZÚR JMK

Tangenta (čtyřproudá komunikace) uzavírající celé území městské části byla navržená v soudem zrušenných ZÚR JMK

Nově navrhovaná dvouproudá komunikace ústící až u Tvarožné

Nově navrhovaná dvouproudá komunikace (červená linie) ústící až u Tvarožné

Po prezentaci kraje jsme vznesli následující připomínky:

  • Uporoznili jsme kraj na to, že původně plánovaná Jihovýchodní tangenta neměla podporu Ministerstva dopravy. Naopak, byl to záměr kraje, potažmo města Brna vybudovat tuto komunikaci za účelem obsluhy až několika set hektarové průmyslové zóny. Proto jsme vznesli dotaz nad tím, jaký bude účel nově navrhované komunikace. A náš dotaz jsme opřeli o domněnku, že nejsou-li finance na vybudování obchvatu Tuřan a finance na vybudování sjezdu z dálnice se naleznou až poté, co se objeví investor v podobě Amazonu, bude takto navržená dopravní tepna akorát brzdit rozvoj území, a to i přes to, že nikdy nebude postavena. Náš dotaz také směřoval na to, zda mají prověřeno, byla-li by opravdu využívána.
  • Taktéž jsme vznesli připomínku, že navržená komunikace vedoucí pod domy v Chrlicích se ocitne v záplavovém území. V současné době se naproti Olympii staví další nákupní centrum (je povoleno v záplavové zóně), které společně s plánovanou komunikací může zapůsobit jako jakási zátka v území a v případě povodní zasáhnou vody obyvatele přilehlého okolí a Komárova.
  • Další náš dotaz směřoval k navržení průmyslových zón. Zda kraj uvažuje s jejich umístěním do území a kam. Bylo nám sděleno, že kraj již neuvažuje navrhnout průmyslovou zónu mezi Tuřany a Dvorska, protože tento požadavek padl i ze strany města Brna.
  • Dále jsme zjistili, že kraj bude umisťovat průmyslovou zónu severně od letiště. Tam byla navržena již dříve. Podkladem pro umístění této průmyslové zóny je územní studie nesoucí název Veřejné logistické centrum – lokalita u letiště Brno-Tuřany, do jejíhož vypracování jsme se snažili před rokem vstoupit a taktéž jsme iniciovali vytvoření pracovní skupiny ze strany našich zastupitelů. Vedoucí odboru územního plánování Magistrátu města Brna však odmítla vstup jak veřejnosti, tak zastupitelů.
  • V souvislosti s průmyslovými zónami jsme zjišťovali taktéž to, zda bude při vybudování nového sjezdu z dálnice u Černovické terasy ponechán stávající sjezd na Řípské. Toto se bude ještě prověřovat.
  • V závěru debaty o průmyslových zónách jsme opětovně upozornili na skutečnost, že se jedná o půdy I. bonitní třídy, tedy o půdy nejpřísněji chráněné zákonem, které musí chránit taktéž Ministerstvo životního prostředí. Vznesli jsme nesouhlas s umístěním průmyslových zón jak do blízkosti Tuřan, tak do blízkosti Šlapanic a dále jsme vznesli požadavek na vypracování varianty bez průmyslových zón, a zhodnocení stavu zatížení území s průmyslovými zónami a bez nich (vypracování variant).
Jihomoravský kraj nepočítá s umístěním průmyslové zóny mezi Tuřany a Dvorska

Jihomoravský kraj nepočítá s umístěním průmyslové zóny mezi Tuřany a Dvorska

  •  Následoval náš dotaz na to, zda je uvažován rozvoj letiště a jaké jsou podkladové materiály pro rozvoj letiště. Bylo nám sděleno, že kraj disponuje aktualizovanou Urbanistickou studií rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice.
  • V závěru jsme se ještě zeptali na řešení Územních systémů ekologické stability (zeleně). Připomněli jsme skutečnost, že v minulosti obsahoval územní plán faktické chyby, na které upozorňovali jak odborníci, tak starostové. Bylo nám sděleno, že kraj disponuje přibližně třemi připomínkami a že si uvědomuje chyb, které v územním plánu byly a bude se snažit o jejich nápravu.
  • Jako poslední bod jsme požádali o zaslání zápisů ze všech předchozích jednání, kterých se účastnili starostové obcí a další dotčené orgány.

V závěru diskuse nám bylo sděleno, že máme možnost zasílat připomínky k prezentovaným podkladům pořizovatelům, radnímu a dalším kompetentním osobám. Nutno dodat, že zatím nejsme vázáni žádným termínem, protože toto setkání se konalo nad rámec stavebního zákona.

Rádi bychom časem opět uspořádali pro občany debatu, na kterou bychom pozvali zástupce kraje a pořizovatele. Pro zatím vám však poskytneme několik fotografií od kulatého stolu, video s prezentací dopravní tepny vedoucí v okolí Tuřan a s dotazy jednatelky (do doby, než došla baterka 🙂 ) a jakmile k nám doputují prezentace a zápis z dnešního dne, tak i tyto.

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Průmyslová zóna se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *