Co se chystá v Brněnských Ivanovicích?

Dne 1. 10. 2014 mělo sdružení nezávislých kandidátů Žijeme zde setkání s občany, na němž vznesl svůj dotaz také občan z Brněnských Ivanovic. Dotaz se týkal zahrad nacházejících se podél železnice v Brněnských Ivanovicích. Jakožto vlastník pozemku vyjádřil názor, že by chtěl zachovat zahrady v okolí železniční vlečky.2014 Brnenske Ivanovice

Informovali jsme občany o tom, že zastupitelé městské části Brno-Tuřany dne 26. června 2014 odsouhlasili změnu Územního plánu města Brna z plochy ZPF (zemědělský půdní fond) s objekty pro rodinnou rekreaci na plochu SV (plocha pro výrobu a služby).

Původně do této změny byly navrhovány pozemky p.č. 1526, 1527, 1528, 1529, 1532, 1533, 1534, 1535/1, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1544, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice. V průběhu zasedání zastupitelstva však došlo k zahrnutí i zbylých pozemků – tj. všech pozemků mezi železnicí a silnicí (orientačně viz obrázek výše).  Na dotaz občanů jaký má investor s pozemky záměr, bylo odpovězeno, že má záměr vybudovat pneuservis.

Podklady pro zastupitele (ještě bez rozšíření plochy).

Informujeme vás

Dne 1. 10. 2014 byly na úřední desce vyvěšeny návrhy zadání změn Územního plánu města Brna, ve kterých se zahrádkářská lokalita v Brněnských Ivanovicích nachází. 0

Co můžete dělat Vy?

Především si prostudujte následující materiály:

Prověření změny využití pozemků - ze zemědělského půdního fondu - na plochy

Prověření změny využití pozemků – ze zemědělského půdního fondu na plochy komerčního občanského vybavení

Znázornění území, kterého se akturalizace Územního plánu města Brna týká (polygon z červených bodů)

Znázornění území, kterého se akturalizace Územního plánu města Brna týká (polygon z červených bodů)

K narvhovaným změnám můžete poslat na Magistrát města Brna buďto připomínku, nebo námitku:

  • připomínku podává jakýkoliv občan města Brna
  • námitku podává vlastník pozemku (námitka má lepší právní postavení) nebo zástupce veřejnosti, kterého však musíte zmocnit minimálně 200 podpisy

Vyjadřovat se ke změně územního plánu můžete samozřejmě buď v pozitivním hledisku (chcete, aby došlo k přeměně území na komerční využití), nebo  negativně (chcete, aby byly ponechány zahrádky).

Co má připomínka, námitka obsahovat?

Vaše jméno, příjmení, bydliště, samotnou formulaci připomínky/námitky, její odůvodnění, které je velmi důležité. Vlastníci nemovitostí pak přikládají také výpis z katastru nemovitostí, že jsou vlastníky dotčených pozemků. Nezapomeňte se podepsat (či el. podpis, datovka).

Kam a do kdy poslat připomínku/námitku?

Připomínky a námitky posílejte do 31. 10. 2014 na adresu:

Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67, 601 67 Brno

nebo přes datovou schránkum jejíž ID je: a7kbrrn

využít můžete taktéž email, avšak pozor, musíte mít vyřízený zaručený el. podpis: posta@brno.cz

V případě, že budete potřebovat s čímkoliv pomoct, neváhejte se na nás obrátit.

 

Comments

comments

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Územní plán města Brna se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář u Co se chystá v Brněnských Ivanovicích?

  1. Dobrý den,

    domnívám se, že by rozšíření ploch SV dle výkresu B11/10-II mohlo mít fatální důsledky pro vrt viz.: http://www.estudanky.eu/981-vrt-u-dalnice.

    Jaký postoj zaujímají Čisté Tuřany k této problematice?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *